sobota, 2 maja 2015

Majówka z powtórką

Za kilka dni sprawdzian w klasie pierwszej. Warto powtórzyć i utrwalić słownictwo, odmianę czasownika i reakcje językowe. Materiał znajdziecie w podręczniku na stronach 128-129, 'abc' gramatyczne na stronie 130.
Zachęcam do samodzielnego sprawdzenia swojego poziomu i wykonanie tego zadania:


Po sprawdzianie, na końcu lekcji, czeka na nas bardzo ciekawa prezentacja multimedialna, jaką opracowały klasowe bliźniaczki, Ania i Asia :)

Zadanie dodatkowe, dla uczniów chętnych lub chcących poprawić swoje oceny cząstkowe:
1. Napisz odmianę wybranego czasownika przez wszystkie osoby (l.poj. i mn.):
a) fahren
b) fernsehen
c) einschlafen
d) sprechen
2. Przygotuj krótką prezentację o swoim dniu. (Mein Alltag)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz