sobota, 18 lutego 2017

Lutowe wyzwania

Dla klasy pierwszej:

Pory dnia:

Wie spät ist es? Dopasuj pary:
Dla klasy drugiej:

Dla klasy trzeciej:
a) mapa myśli
 b) przygotuj plakat o rozwoju środków komunikacyjnych "Von der Brieftaube bis zum Handy"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz