wtorek, 18 czerwca 2013

Ogródek wakacyjny

Wakacje już za kilka dni. Zanim wszyscy rozpoczniemy odpoczynek i rozstaniemy się na 2 miesiące, proponuję małe ćwiczenie. Poniżej jest aktywny ekran. W puste pole proszę wpisać odpowiedź na podane pytanie. 
UWAGA!  Odpowiedzi udzielamy w języku niemieckim w formie bezokolicznika. 
W ten sposób uda nam się zebrać wiele zwrotów dotyczących SOMMERFERIEN - wakacji.
Można udzielać więcej niż jednej odpowiedzi, w okienku wpisujemy jednak tylko jedną, potem klikamy na SUBMIT (zatwierdzamy wpis) i możemy wpisać ponownie zwrot, jeśli mamy więcej pomysłów.

Was kann man in den Sommerferien machen?... at AnswerGarden.ch.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz